شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)

شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)

ارائه خدمات بازرسی فنی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور

شبکه بازرسان ایریکو

شبکه بازرسان ایریکو

حضور در محل بازرسی در سریع ترین زمان ممکن

خدمات

سایر خدمات در زمینه بازرسی فنی، کنترل کیفیت و آزمایشهای غیرمخرب

  • بازرسی التراسونیک Ultrasonic‌ (ماوراء صوت) برای تشخیص عیوب در داخل جوش و‌ ورقه های فلزی
  • ضخامت سنجی فلزات برای خطوط لوله، ظروف تحت فشار
  • بازرسی ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ (Magnetic Particle)
  • سختی سنجی، منفذیابی
  • ضخامت سنجی پوشش ها
  • پرتونگاری صنعتی لوله ها،‌تانکها و مخازن ذخیره مواد،‌ظروف تحت فشار
  •  Expediting

شبکه بازرسان ایریکو

 شبکه مجازی ایریکو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای متخصصان فعال و آماده بکار می باشد و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت، این شبکه گسترده تر خواهد گردید.

ارتباط مستقیم با مدیریت

در اسرع وقت پاسخ شما را خواهیم داد.