شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)

شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)

ارائه خدمات بازرسی فنی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور

شبکه بازرسان ایریکو

شبکه بازرسان ایریکو

حضور در محل بازرسی در سریع ترین زمان ممکن

خدمات

سایر خدمات در زمينه بازرسی فنی، كنترل كيفيت و آزمايشهای غيرمخرب

  • بازرسی التراسونيك Ultrasonic‌ (ماوراء صوت) براي تشخيص عيوب در داخل جوش و‌ ورقه های فلزی
  • ضخامت سنجی فلزات برای خطوط لوله، ظروف تحت فشار
  • بازرسی ذرات مغناطيسی و مايعات نافذ (Magnetic Particle)
  • سختی سنجی، منفذيابی
  • ضخامت سنجی پوشش ها
  • پرتونگاری صنعتی لوله ها،‌تانكها و مخازن ذخيره مواد،‌ظروف تحت فشار
  •  Expediting

شبکه بازرسان ایریکو

 شبكه مجازی ایریكو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای متخصصان فعال و آماده بكار می باشد و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت، این شبكه گسترده تر خواهد گردید.

ارتباط مستقیم با مدیریت

در اسرع وقت پاسخ شما را خواهیم داد.