ارائه خدمات بازرسی فنی در داخل و خارج از کشور

سایر خدمات در زمينه بازرسی فنی، كنترل كيفيت و آزمايشهای غيرمخرب

 • بازرسی آلتراسونيك Ultrasonic‌ (ماوراء صوت) براي تشخيص عيوب در داخل جوش و‌ ورقه های فلزی
 • ضخامت سنجی فلزات براي خطوط لوله، ظروف تحت فشار
 • بازرسی ذرات مغناطيسي و مايعات نافذ (Magnetic Particle)
 • سختی سنجی، منفذيابی
 • ضخامت سنجی پوشش ها
 • پرتونگاری صنعتی لوله ها،‌تانكها و مخازن ذخيره مواد،‌ظروف تحت فشار

سایر خدمات در زمينه بازرسی فنی، كنترل كيفيت و آزمايشهای غيرمخرب

 • بازرسی آلتراسونيك Ultrasonic‌ (ماوراء صوت) براي تشخيص عيوب در داخل جوش و‌ ورقه های فلزی
 • ضخامت سنجی فلزات براي خطوط لوله، ظروف تحت فشار
 • بازرسی ذرات مغناطيسي و مايعات نافذ (Magnetic Particle)
 • سختی سنجی، منفذيابی
 • ضخامت سنجی پوشش ها
 • پرتونگاری صنعتی لوله ها،‌تانكها و مخازن ذخيره مواد،‌ظروف تحت فشار
شبکه گسترده جهانی

در حال حاضر شبكه مجازی ایریكو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبكه بازرسی فعال و آماده بكار می باشد و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبكه گسترده تر خواهد گردید.

زمانبندی مناسب

ما به انجام درخواست مشتریان در بازه زمانی تعیین شده متعهدیم.

بهبود مستمر

بهبود مستمر در مسیر توسعه پایدار وتعالی سازمانی

تخصص در حوزه بازرسی فنی

کانون حضور زبده ترین  مدیران، کارشناسان و بازرسان برتر در حوزه بازرسی فنی

گواهینامه و صلاحیت های قانونی

مشتریان ما