توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 17 و 18

نام پروژه: بازرسی شخص ثالث و خدمات صدور گواهینامه

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

شروع پروژه: 1385

توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 17 و 18
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته