توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 15 و 16

نام پروژه: بازرسی فنی حین ساخت و قبل از حمل تجهیزات خارج کشور

کارفرما: شرکت IS تهران

شروع پروژه: 1386

توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 15 و 16
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته