میدان نفتی یاران شمالی

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالاهای میدان نفتی یاران شمالی

کارفرما: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

شروع پروژه: 1399

یاران شمالی
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته