منطقه 3 عملیات انتقال گاز

نام پروژه: ارائه خدمات بازرسی فنی و خوردگی واحد های عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی سراجه

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

شروع پروژه: 1397

سراجه
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته