پتروشیمی کاویان

نام پروژه: بازرسی فنی و ساخت تجهیزات داخل و خارج کشور

کارفرما: شرکت پتروشیمی کاویان

شروع پروژه: 1399

kavian-petrochemical
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته