پالایشگاه گاز بیدبلند

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالا و تجهیزات پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند و خطوط لوله و ذخیره سازی ماهشهر

کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

شروع پروژه: 1399

bidboland-refinery
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته