نفت و گاز اروندان

نام پروژه: خدمات مشاوره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات

کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان

شروع پروژه: 1396

نفت و گاز اروندان
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته