پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس

نام پروژه: بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت عملیات ساختمان و نصب پروژه احداث فاز سوم مجتمع  پتروشیمی پردیس کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس شروع پروژه: 1391

نفت ستاره خلیج فارس

نفت ستاره خلیج فارس

نام پروژه: خدمات بازرسی فنی حین ساخت و نصب و کالا کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس شروع پروژه: 1388

پتروشیمی کنگان

پتروشیمی کنگان

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث طرح احداث واحد اتیلن کارفرما: شرکت توسعه پتروشیمی کنگان شروع پروژه: 1398

پالایشگاه گاز بیدبلند

bidboland-refinery

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالا و تجهیزات پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند و خطوط لوله و ذخیره سازی ماهشهر کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس شروع پروژه: 1399