نفت و گاز اروندان

نفت و گاز اروندان

نام پروژه: خدمات مشاوره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان شروع پروژه: 1396

منطقه 3 عملیات انتقال گاز

سراجه

نام پروژه: ارائه خدمات بازرسی فنی و خوردگی واحد های عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی سراجه کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران شروع پروژه: 1397