پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس

نام پروژه: بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت عملیات ساختمان و نصب پروژه احداث فاز سوم مجتمع  پتروشیمی پردیس کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس شروع پروژه: 1391

نفت و گاز اروندان

نفت و گاز اروندان

نام پروژه: خدمات مشاوره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان شروع پروژه: 1396

منطقه 3 عملیات انتقال گاز

سراجه

نام پروژه: ارائه خدمات بازرسی فنی و خوردگی واحد های عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی سراجه کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران شروع پروژه: 1397

نفت ستاره خلیج فارس

نفت ستاره خلیج فارس

نام پروژه: خدمات بازرسی فنی حین ساخت و نصب و کالا کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس شروع پروژه: 1388