میدان نفتی یاران شمالی

یاران شمالی

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالاهای میدان نفتی یاران شمالی کارفرما: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شروع پروژه: 1399

گروه مپنا

مپنا

نام پروژه: ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسی گروه مپنا کارفرما: گروه مپنا شروع پروژه: 1396

پتروشیمی کاویان

kavian-petrochemical

نام پروژه: بازرسی فنی و ساخت تجهیزات داخل و خارج کشور کارفرما: شرکت پتروشیمی کاویان شروع پروژه: 1399

پتروشیمی کنگان

پتروشیمی کنگان

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث طرح احداث واحد اتیلن کارفرما: شرکت توسعه پتروشیمی کنگان شروع پروژه: 1398

پالایشگاه آبادان (ARUP)

پالایشگاه آبادان (ARUP)

نام پروژه: بازرسی  و کنترل کیفیت طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان کارفرما: کنسرسیوم SEI-ODCC شروع پروژه: 1397

پتروشیمی نوری

noori-petrochemical

نام پروژه: استقرار بازرسی بر مبنای ریسک  در واحد 300 و 350 پتروشیمی نوری کارفرما: شرکت پتروشیمی نوری شروع پروژه: 1399

پالایشگاه گاز بیدبلند

bidboland-refinery

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالا و تجهیزات پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند و خطوط لوله و ذخیره سازی ماهشهر کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس شروع پروژه: 1399

NGL 3100

NGL3100-irico

نام پروژه: انجام خدمات بازرسی فنی TPI خرید و ساخت کالا داخل و خارج کشور کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) شروع پروژه: 1398