بازرسی فنی حين ساخت و نصب

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:

بازرسی فنی ساخت

این نوع بازرسی در حین ساخت یا پس از ساخت و در كارخانه سازنده برروی تجهیزات انجام می گیرد و هدف از انجام آن اطمینان از مطابقت دستگاه با استاندارد ساخت مورد نظر می باشد.

بازرسی فنی قبل از نصب 

بازرسیها و آزمونهایی كه قبل از نصب دستگاه و در محل نصب یا انبار پروژه برروی دستگاه انجام می شود و هدف از انجام آنها اطمینان از سالم بودن دستگاه مورد نظر می باشد.

مختصری از معرفی خدمات سازمان برای بازرسی های ساخت و نصب به شرح زیر ارائه می گردد.

  • بازرسی تجهیزات مكانیكی ثابت، شامل ظروف تحت فشار ، مبدل های حرارتی ، بویلرها و كوره ها
  • بازرسی تجهیزات مكانیكی دوار شامل ، توربین ها، كمپرسور، پمپ و انواع ماشین آلات دوار و حرکتی
  • بازرسی تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، الكتروموتور، ژنراتور، تابلوهای برق
  • بازرسی لوله كشی صنعتی مجتمع های صنعتی و کارخانه ها ، بازرسی جوش و عملیات جوشکاری
  • بازرسی سازه های فلزی ، بازرسی اسكله ها و تاسیسات دریایی
  • بازرسی خطوط لوله نفت و گازو انتقال سیالات، بازرسی پوشش ها و رنگ آمیزی صنعتی

 

پروژه های انجام شده در بازرسی حين ساخت و نصب