بازرسی کالا

یكی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات بین المللی و خرید كالا، عدم اطمینان به طرف مقابل و تردید در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد. در این راستا، یكی از خدماتی كه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از آن مسئولیت‌های فروشنده قبل از حمل كالا و دریافت پول مورد بررسی و كنترل قرار داده شود، بهره‌گیری از خدمات شركت‌های بازرسی می‌باشد كه با اعمال نظارت، كنترل كمی و كیفی كالای خریداری شده، موجب كاهش اختلافات آتی فیمابین خریدار و فروشنده می‌گردد.

در واقع، برای جلوگیری و رفع مشكلات، از مدت‌ها قبل سعی گردیده است كه با استفاده از مكانیزم های خاص موجبات ایجاد اختلاف بین خریدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش یابد و در این رابطه موضوع بازرسی كالا در مبدا و قبل از حمل، در جهت كاهش و یا رفع اختلاف بین متعاملین مطرح بوده است.

با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خریدار می‌تواند با پیش‌بینی‌های لازم و انتخاب یك شركت بازرسی كننده امین و معتمد، شرایطی را فراهم آورد كه اولاً مشکلی ایجاد نگردد، ثانیاً‌ در صورت بروز مشكل مدارك و شواهد كافی دال بر چگونگی شرایط كالا قبل از حمل در اختیار داشته باشد.

امروزه، شركت‌های بازرسی كالا یكی از اجزا مهم تجارت جهانی می‌باشند كه از وجود آنها برای كنترل كمیت، كیفیت و بسته بندی كالا و جلوگیری از ورود و صدور كالای نامرغوب استفاده می‌گردد.

بازرسی کالا در داخل و خارج از کشور توسط این شرکت با شرح خدمات زیر ارائه می شود:

بازرسی قبل از حمل (PSI)

بازرسی فنی تجهیزات در فرآیند ساخت

تائید استاندارد محصول

صدور گواهی نامه بازرسی

صدور گواهی نامه بازرسی مورد نیاز در مبداء و مقصد (COI)

مشاوره

مشاوره در امور کنترل کیفیت مواد خام و اقلام عمومی

نظارت بر حمل

تائید قیمت

بازرسی كالاهای مشمول استاندارد اجباری

بازرسی كالاهای مشمول استاندارد اجباری و صدور گواهینامه انطباق (VOC) مطابق روشهای اجرایی، دستورالعمل ها و الزامات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ارزیابی

ارزیابی تامین کنندگان کالا و سازندگان تجهیزات