بازرسی حین ساخت و نصب

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:

بازرسی فنی ساخت

این نوع بازرسی در حین ساخت یا پس از ساخت و در کارخانه سازنده برروی تجهیزات انجام می گیرد و هدف از انجام آن اطمینان از مطابقت دستگاه با استاندارد ساخت مورد نظر می باشد.بازرسی حین ساخت و نصب

بازرسی فنی قبل از نصب 

بازرسیها و آزمونهایی که قبل از نصب دستگاه و در محل نصب یا انبار پروژه برروی دستگاه انجام می شود و هدف از انجام آنها اطمینان از سالم بودن دستگاه مورد نظر می باشد.

مختصری از معرفی خدمات سازمان برای بازرسی های ساخت و نصب به شرح زیر ارائه می گردد:

بازرسی تجهیزات مکانیکی ثابت

شامل ظروف تحت فشار ، مبدل های حرارتی ، بویلرها و کوره ها

بازرسی تجهیزات مکانیکی دوار

شامل ، توربین ها، کمپرسور، پمپ و انواع ماشین آلات دوار و حرکتی

بازرسی تجهیزات برقی

شامل ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، الکتروموتور، ژنراتور، تابلوهای برق

بازرسی لوله کشی صنعتی

در مجتمع های صنعتی و کارخانه ها ، بازرسی جوش و عملیات جوشکاری

بازرسی سازه های فلزی

بازرسی اسکله ها و تاسیسات دریایی

بازرسی خطوط لوله

نفت، گاز و انتقال سیالات، بازرسی پوشش ها و رنگ آمیزی صنعتی

سوابق اجرایی

  • همه
  • بازرسی حین بهره برداری
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته