درباره ما

ماموریت ما

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) با بهره گیرى از دانش و تجربیات جمعى از مهندسان و مدیران پروژه هاى بزرگ ملى و به پشتوانه علمى، فنى و مالى شرکت توسعه مهندسى ایرانیان -شرکت مادر- در سال ۱۳۷۹ تشکیل گردید.
ایریكو مجموعه كاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داد و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و كنترل كیفیت در كلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات كارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از كشور تعریف گردید.

اهداف

بر مبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

شبكه کاری ايريكو

شركت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه كار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابك می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمركز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشكیل شبكه كاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی كه در این شبكه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریكو مجموعه ای از افرادی هستند كه به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم كار می كنند، غیر متمركز بودن از نظر مكانی یكی از شاخصه های سازمان مجازی ایریكو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساكن بودن افراد در یك مكان و یا داشتن یك مكان مشخص برای انجام تمامی كارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شكل سنتی دفاتر وجود ندارد. در این سازمان كاركنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریكه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می كنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در كشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبكه بهره مند می گردد. در حال حاضر شبكه مجازی ایریكو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبكه بازرسی فعال و آماده بكار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبكه گسترده تر خواهد گردید.

شبکه گسترده جهانی

در حال حاضر شبكه مجازی ایریكو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبكه بازرسی فعال و آماده بكار می باشد و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبكه گسترده تر خواهد گردید.

زمانبندی مناسب

ما به انجام درخواست مشتریان در بازه زمانی تعیین شده متعهدیم.

بهبود مستمر

بهبود مستمر در مسیر توسعه پایدار وتعالی سازمانی

تخصص در حوزه بازرسی فنی

کانون حضور زبده ترین مدیران،کارشناسان و بازرسان برتر در حوزه بازرسی فنی