معرفی کوتاه

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) در سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید.
ایریكو مجموعه كاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داده و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و كنترل كیفیت در كلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات كارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از كشور تعریف گردید.

بر مبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

گواهینامه ها و صلاحیت های قانونی

شبکه بازرسی ایریکو

شركت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه كار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان را تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابک می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمركز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشكیل شبكه كاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی كه در این شبكه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریكو مجموعه ای از افرادی هستند كه به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم كار می كنند، غیر متمركز بودن از نظر مكانی یكی از شاخصه های سازمان مجازی ایریكو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساكن بودن افراد در یك مكان و یا داشتن یك مكان مشخص برای انجام تمامی كارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شكل سنتی دفاتر وجود ندارد.
در این سازمان كاركنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریكه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می كنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در كشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبكه بهره مند می گردد.
در حال حاضر شبكه مجازی ایریكو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبكه بازرسی فعال و آماده بكار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبكه گسترده تر خواهد گردید.